Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poplatek z ubytovací kapacity

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci místního poplatku jedná ubytovatel nebo jím zmocněná osoba (fyzická nebo právnická osoba), která přechodné ubytování  poskytla.

Kam zajít

 • Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční a majetkový – oddělení místních poplatků
  Ruská 155, 1. patro, kancelář č. 156
  Tel.: +420 354 922 169, 354 922 165

Jaké doklady mít s sebou

 • Identifikační doklady (např. občanský průkaz, obchodní rejstřík, živnostenský list) a číslo účtu
 • Evidenční (ubytovací) knihu.

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

Formuláře

 • Evidenční karta ubytovacího zařízení
 • Přehled vyúčtování místního poplatku
Formulář stahujte zde - klikněte

Sazba poplatku

6,- Kč za každé využité lůžko a den

ÚHRADA POPLATKU

 • V pokladně Městského úřadu
 • Poštovní poukázkou
 • Bezhotovostním převodem z bankovního účtu

BANKOVNÍ ÚDAJE

 • Číslo účtu: 19-720331/0100
 • Variabilní symbol zjistíte na telefonních číslech 354 922 165 a 354 922 169 nebo e-mailem na adrese ilona.sellarova@marianskelazne.cz, anna.jiruskova@marianskelazne.cz

Splatnost

Vždy měsíčně do 15. dne následujícího měsíce na účet správce poplatku.

Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeni

 • Zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
 • Zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou využívána jako hotelová zařízení
 • Zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

Související předpisy

 • Obecně závazná vyhláška č. 6/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity
 • Aktuální znění vyhlášek naleznete zde - vyhlášky a nařízení