Obsah

Cestovní doklady

Cestovní dokladyPozor změny !

Vydávání dokladů ve zkrácených lhůtách ! (PDF)

Podání žádosti o vydání E-pasu a E-pasu BLESK je možné na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu. Na stejném úřadě, kde je žádost podána, si také nový pas vyzvednete. (Od března 2016 se chystá změna zákona. Vyzvednout E-pas a E-pas BLESK by pak bylo možné i na jiném úřadě, než je žádost podána).

Přehled vydávaných pasů

E-pas (se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji)

  Místo podání Lhůta vydání Platnost Poplatek
Občané mladší 15 let Úřad obce s rozšíř. působností do 30 dnů 5 let 100 Kč
Občané starší 15 let Úřad obce s rozšíř. působností do 30 dnů 10 let 600 Kč

E-pas ve zkrácené lhůtě - BLESK

Občané mladší 15 let Úřad obce s rozšíř. působností do 6 prac. dnů 5 let 2.000 Kč
Občané starší 15 let Úřad obce s rozšíř. působností do 6 prac. dnů 10 let 4.000 Kč

 


Druhy dokladů

E-pas

Zažádat lze na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu.

Další informace k E-pasu

E-pas BLESK

E-pas BLESK ve zkrácené lhůtě již není možné vystavovat na počkání. Minimální lhůta vydáni je 6 pracovních dnů.

Další informace k E-pasu BLESK

INFO

Cestujete do zemí EU

Do zemí Evropské unie lze vycestovat také na platný občanský průkaz, který není poškozený a nemá oddělený roh. Děti do 15. let cestující do zahraničí musí mít svůj vlastní cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz).


Platnost cestovního dokladu skončí

  • uplynutím doby v něm vyznačené
  • ohlášením ztráty nebo odcizení cestovního pasu
  • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana v souvislosti s uzavřením manželství (u cestovního dokladu se po dobu 3 měsíců ode dne uzavření manželství údaj o příjmení považuje za správný, po uplynutí doby 3 měsíců se doklad v systému automaticky zneplatní)
  • úmrtím nebo pozbytím státního občanství ČR

Ke skončení platnosti cestovního dokladu může také dojít

  • je-li pas poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné, nebo je porušena jeho celistvost
  • obsahuje-li pas nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny
  • držitel pasu podstatně změnil svou podobu

Kontakt

MěÚ Mariánské Lázně – cestovní doklady
Chebská 252/14, Mariánské Lázně

Eva Pinkrová
Tel.: +420 354 922 316
E-mail: eva.pinkrova@marianskelazne.cz