Obsah

CzechPointCzech POINT

Podatelna MěÚ Mariánské Lázně, v přízemí u hlavního vchodu
Tel.: +420 354 922 144

Živnostenský úřad Mariánské Lázně, 2. patro zadního traktu, kancelář č. 256
Tel.: +420 354 922 307

Výpisy se vydávají v úředních hodinách Podatelny

Co poskytuje Czech POINT

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Úschovna systému Czech POINT
 • CzechPOINT@office
 • Základní registry
Vše co poskytuje CzechPoint naleznete zde: www.czechpoint.cz

Kolik zaplatíte

Evidence Za 1. stranu A4 Za každou další
Výpis z Katastru nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Výpis z Obchodního rejstříku 100 Kč 50 Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku 100 Kč 50 Kč
Výpis z Rejstříku trestů 100 Kč 50 Kč
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) 50 Kč / podání
Výpis z bodového hodnocení řidiče 100 Kč 50 Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100 Kč 50 Kč
Registr účastníků provozu modulu autovraků 100 Kč 50 Kč
Výpis z insolvenčního rejstříku 100 Kč 50 Kč
Konverze z listinné do elektronické podoby 30 Kč 30 Kč
Konverze z elektronické do listinné podoby 30 Kč 30 Kč
Základní registry 100 Kč 50 Kč

Pracovník CzechPoint zadá požadavky na vyhotovení výpisu a sdělí vám počet stran a cenu výpisu. Po zaplacení vám bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.


Volně dostupné neověřené výpisy

Na příslušných webových stránkách se můžete zdarma vyžádat informace o hledaném subjektu.

Výpis z Katastru nemovitostí

Nahlížet zdarma do katastru nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Výpis z Obchodního rejstříku

Portál obchodního rejstříku je zdarma k dispozici: www.justice.cz/or

Výpis ze Živnostenského rejstříku

Portál registru je zdarma k dispozici: www.rzp.cz