Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Nařízení města - platné

02/2018 - nařízení města,

O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Mariánské Lázně

2018-02-nm.pdf PDF, 262.80 kB

04/2016 - nařízení města,

tržní řád

2016-04-nm.pdf PDF, 208.38 kB

03/2016 nařízení města,

o zrušení některých nařízení města

2016-03-nm.pdf PDF, 232.80 kB

03/2014 - nařízení města,

lesní hospodářské osnovy

2014-03-nm.doc DOC, 47 kB

04/2012 - nařízení města,

o stanovení maximální ceny za pronájem hrobového místa a hřbitovní služby

2012-04-nm.doc DOC, 33.50 kB

11/2010 - nařízení města,

o vymezení úseků místních komunikací IV. Třídy (chodníky) na území města Mariánské Lázně, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

2010-11-nm.doc DOC, 42 kB

02/2009 - nařízení města,

kterým se mění Nařízení města Mariánské Lázně č. 2/2005

2009-02-nm.doc DOC, 43 kB

02/2008 - nařízení města,

kterým se mění Nařízení města Mariánské Lázně č. 3/2004, o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla

2008-02-nm.doc DOC, 76.50 kB

02/2005 - nařízení města,

o maximálních cenách za nucené odtahy motorových vozidel a vraků, nucené odtahy motorových vozidel po dopravní nehodě a za střežení těchto vozidel

2005-02-nm.doc DOC, 69 kB

08/2001 - nařízení města,

o vymezení úseku místní komunikace, na kterém se pro jeho malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

2001-08-nm.doc DOC, 47.50 kB

Závazné vyhlášky - platné

03/2018 - obecně závazná vyhláška,

o zrušení některých obecně závazných vyhlášek

2018-03-OZV.pdf PDF, 373.72 kB

01/2018 - obecně závazná vyhláška,

o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně

2018-01-OZV.pdf PDF, 3.55 MB

09/2017 - obecně závazná vyhláška,

o školských obvodech

2017-09-ozv.pdf PDF, 776.01 kB

08/2017 - obecně závazná vyhláška,

o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

2017-08-ozv.pdf PDF, 67.11 kB

07/2017 - obecně závazná vyhláška,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2017-07-ozv.pdf PDF, 1.67 MB

06/2017 - obecně závazná vyhláška,

o poplatku z ubytovací kapacity

2017-06-ozv.pdf PDF, 1.32 MB

05/2017 - obecně závazná vyhláška,

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

2017-05-ozv.pdf PDF, 59.92 kB

04/2017 - obecně závazná vyhláška,

o místním poplatku ze psů

2017-04-ozv.pdf PDF, 67.55 kB

02/2017 - obecně závazná vyhláška,

o Fondu kultury

2017-02-ozv.pdf PDF, 2.74 MB

08/2016 - obecně závazná vyhláška,

o školských obvodech MŠ

2016-08-ozv.doc DOC, 68 kB

Stránka