Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Nařízení města - platné

02/2019 - nařízení města,

o parkovacích stáních

2019-02-nm.pdf

04/2018 - nařízení města,

o stanovení maximální ceny za pronájem hrobového místa

2018-04-nm.pdf

04/2016 - nařízení města,

tržní řád

2016-04-nm.pdf

03/2016 - nařízení města,

o zrušení některých nařízení města

2016-03-nm.pdf

03/2014 - nařízení města,

lesní hospodářské osnovy

2014-03-nm.pdf

01/2013 - nařízení města,

Vzhled "áček"

2013-01-nm.pdf

11/2010 - nařízení města,

o vymezení úseků místních komunikací IV. Třídy (chodníky) na území města Mariánské Lázně, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

2010-11-nm.doc

02/2009 - nařízení města,

kterým se mění Nařízení města Mariánské Lázně č. 2/2005

2009-02-nm.doc

02/2008 - nařízení města,

kterým se mění Nařízení města Mariánské Lázně č. 3/2004, o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla

2008-02-nm.doc

02/2005 - nařízení města,

o maximálních cenách za nucené odtahy motorových vozidel a vraků, nucené odtahy motorových vozidel po dopravní nehodě a za střežení těchto vozidel

2005-02-nm.doc

08/2001 - nařízení města,

o vymezení úseku místní komunikace, na kterém se pro jeho malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

2001-08-nm.doc

Nařízení města - neplatné

05/2018 - nařízení města,

o placeném stání motorových vozidel na území města

2018-05-nm.pdf

02/2018 - nařízení města,

O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Mariánské Lázně

2018-02-nm.pdf

01/2017 - nařízení města,

o placeném stání motorových vozidel na území města

2017-01-nm.pdf

01/2016 - nařízení města,

tržní řád, příloha č. 1

2016-01-nm.docx

02/2015 - nařízení města,

tržní řád

2015-02-nm.doc

01/2015 - nařízení města,

kterým se mění Nařízení města Mariánské Lázně č. 3/2004

2015-01-nm.doc

02/2013 - nařízení města,

kterým se mění Nařízení města Mariánské Lázně č. 3/2004

2013-02-nm.doc

04/2012 - nařízení města,

o stanovení maximální ceny za pronájem hrobového místa a hřbitovní služby

2012-04-nm.doc

01/2011 - nařízení města,

kterým se mění Nařízení města Mariánské Lázně č. 3/2004

2011-01-nm.doc

Stránka