Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře a žádosti

Formuláře a žádosti

Na této stránce naleznete všechny žádosti a formuláře, které můžete potřebovat ve styku s městským úřadem Mariánské Lázně. Zvolte příslušnou kategorii.

Vodní hospodářství

Kolaudačni souhlas PDF, 729.93 kB

Ohlášení PDF, 524.89 kB

Ohlášení vodních děl pro čištění OV do 50 EO PDF, 775.67 kB

Oznámení o užívání stavby vodního díla PDF, 615.02 kB

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu PDF, 631.01 kB

Povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu (§14) PDF, 525.62 kB

Povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení jednotlivým občanům (domácností) PDF, 524.99 kB

Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu PDF, 402.31 kB

Povolení k vypouštění OV do vod podzemních nebo o jeho změnu PDF, 556.59 kB

Povolení k vypouštění OV do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) PDF, 449.09 kB

Povolení k vypouštění OV do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a stavební povolení k domovní čistírně PDF, 877.95 kB

Povolení k vypouštění OV do vod povrchových nebo o jeho změnu PDF, 589.35 kB

Povolení k vypouštění OV do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) PDF, 473.39 kB

Povolení k vypouštění OV s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu PDF, 450.86 kB

Schválení manipulačního řádu vodního díla PDF, 687.62 kB

Stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu (§ 58) PDF, 595.56 kB

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu (§ 30) PDF, 615.02 kB

Stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití nebo jeho změnu PDF, 674.02 kB

Stanovení způsobu a podmínke pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu PDF, 647.76 kB

Stavební povolení k domovní ČOV, studni a k jinému VD a odběru podzemních vod pro občany (domácností) PDF, 411.96 kB

Stránka