Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře a žádosti

Formuláře a žádosti

Na této stránce naleznete všechny žádosti a formuláře, které můžete potřebovat ve styku s městským úřadem Mariánské Lázně. Zvolte příslušnou kategorii.

Fondy

Fond kultury - smlouva o poskytnutí dotace DOC, 54.50 kB

Fond kultury - žádost o poskytnutí dotace DOCX, 88.63 kB

Fond sportu - pravidla pro poskytování příspěvků na sportovní činnost PDF, 95.27 kB

Fond sportu - vyúčtování příspěvku na sport DOC, 799 kB

Fond sportu - vzor smlouvy - příspěvek na akci DOCX, 22.06 kB

Fond sportu - vzor smlouvy - příspěvek na činnost DOCX, 20.49 kB

Fond sportu - vzor smlouvy - příspěvek na investice a opravy DOCX, 20.40 kB

Fond sportu - vzor smlouvy - systémová podpora DOCX, 21.27 kB

Fond sportu dotace na akci - žádost o poskytnutí finanční dotace DOC, 81 kB

Fond sportu dotace na činnost - žádost o poskytnutí finanční dotace DOC, 81.50 kB

Fond sportu dotace na systémovou podporu - žádost o poskytnutí finanční dotace DOC, 76 kB

Fond sportu investice a opravy - žádost o poskytnutí finanční dotace DOC, 64 kB

Fond veřejné zeleně - žádost o poskytnutí dotace DOC, 27.50 kB

Kácení dřevin

Kácení dřevin mimo les - Oznámení o kácení dřevin DOC, 30.50 kB

Kácení dřevin mimo les - Žádost o povolení kácení DOC, 30.50 kB

Lesy

Lesní hospodář - Oznámení o činnosti lesního hospodáře DOC, 188.50 kB

Lesní hospodář - Oznámení o konání sběru semen, odběru části rostlin nebo vyzvedávání sadeb. materiálu DOC, 32 kB

Lesní hospodář - Povolení delší lhůty pro zalesnění, zajištění DOC, 190 kB

Lesní hospodář - Těžba v porostech do 80 let DOC, 191.50 kB

Lesní hospodář - Žádost o vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu DOC, 52.50 kB

Stránka