Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Probíhá úprava webových stránek.

Tyfloservis

Tyfloservis

Tyfloservis - rehabilitace nevidomých a slabozrakých

Adresa

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Karlovy Vary,
Mozartova 444/6, 360 20, Karlovy Vary
Tel.: +420 353 236 068
Mobil: +420 608 572 345
E-mail: k.vary@tyfloservis.cz
Web: www.tyfloservis.cz

Vedoucí: Mgr. Petra Marková

Služby

Druh sociálních služeb: služby sociální prevence

Poskytované sociální služby: sociální rehabilitace

Fakultativní služby: žádné

Forma poskytování služeb: ambulantní, terénní

Cena služby: 0,- Kč (služby jsou poskytovány bezplatně)

Kapacita služby: ambulantní forma – 3 klienti/den; terénní forma – 2 klienti/den

Poslání

Podpora nevidomých a slabozrakých lidí na cestě k jejich samostatnému a nezávislému životu.

Služby zahrnují

nácvik dovedností (péče o sebe, členy rodiny a domácnost, prostorová orientace a samostatný pohyb, psaní na stroji či klávesnici počítače, čtení a psaní Braillova bodového písma, vlastnoruční podpis, chování v různých společenských situacích apod.), poradenství v oblasti sociálně právní, při výběru vhodných pomůcek a při vytváření bezbariérového prostředí doma, v zaměstnání i jinde, informační servis a zprostředkování dalších služeb.

CÍLOVÁ SKUPINA

a) lidé se zdravotním postižením – konkrétně osoby se zrakovým postižením, včetně osob s kombinovaným postižením (zrakové + další postižení)

b) věková kategorie klientů: 15 a více let

Provozní doba

Pondělí - středa 9 – 12 12.30 - 15.30
Čtvrtek 9 – 12.30 13 - 18
Pátek 8 – 12  

K osobní návštěvě střediska je třeba se vždy předem telefonicky objednat - nejlépe ve čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou.

 

Zřizovatel: Tyfloservis, o.p.s.,Krakovská 21,110 00 Praha 1, IČ: 26200481

 

Užitečné informace

Nový územní plán města

Nový územní plán města

Odpady

komunální odpad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​