Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Středisko rané péče TamTam

Adresa

Hábova 1571
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: +420 251 510 744, 235 517 313 (ústředna)
Fax: +420 235 517 691
E-mail: ranapece@tamtam-praha.cz

Web: www.tamtam-praha.cz

 

Vedoucí střediska: Mgr. Martina Péčová

FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s.

Středisko rané péče Tamtam Praha FRPSP je jediným poskytovatelem terénní  služby rané péče rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let na území devíti krajů ČR.

 

Působnost

Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Pardubický kraj, Karlovarský kraj,  Královéhradecký kraj, Jihočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj.

 

Poskytované služby

Služby jsou poskytovány formou pravidelných odborných konzultací přímo v rodinách v rozmezí 4 – 6 týdnů. Středisko Tamtam Praha poskytuje rodinám psychologické, pedagogické a sociální poradenství, poradenství ohledně výběru a použití vhodné kompenzační pomůcky, podporuje vzájemnou komunikaci všech členů rodiny i psychomotorický vývoj dítěte, pomáhá s výběrem vhodného předškolního zařízení pro dítě. Každá rodina má svého odborného poradenského pracovníka, na kterého se může i v období mezi jednotlivými konzultacemi obracet telefonicky nebo e-mailem. Poradci zapůjčují dětem do domácího použití různé vhodné pomůcky a hračky. Pokud má rodina zájem, může dostat kontakt na jinou rodinu. Veškeré standardní služby jsou klientům poskytovány zdarma. Cílem služeb je posílit rodinu tak, aby překonala všechny nelehké situace, které ji při výchově sluchově postiženého dítěte potkají, a aby její fungování a vztahy mezi jednotlivými členy rodiny byly co nejméně narušeny.

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​