Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Probíhá úprava webových stránek.

Služby pro rodinu, z.ú

Služby pro rodinu, z.úSlužby pro rodinu, z.ú

POSLÁNÍ

Posláním organizace je pomoci rodině vytvářet takové podmínky, aby dítě, které nemůže vyrůstat ve své biologické rodině, mohlo zdárně vyrůstat ve fungující pěstounské rodině. Pomoc vede ke stabilizaci náhradní rodiny a je prevencí nežádoucích jevů v rodině a selhávání náhradní rodinné péče. Vede k optimalizaci prostředí rodiny tak, aby dítě mohlo maximálně rozvinout a naplnit svůj individuální potenciál.

Komu je služba určena

Základní cílovou skupinou jsou osoby pečující (pěstouni) a osoby v evidenci (tzv. pěstouni na

přechodnou dobu) a dítě/děti svěřené do náhradní rodinné péče na území Karlovarského a

Plzeňského kraje. Do širší cílové skupiny patří rodiny s dětmi, které řeší výchovné nebo jiné problémy související s péčí o dítě nebo mají zájem se poradit nebo vzdělávat v oblastech výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.

Dále je naší povinností poskytnout pomoc každému dítěti, které o to požádá. (§8 zákona o SPOD).

Způsob poskytování

Služba je poskytována terénní formou obvykle v pracovních dnech od 9.00 hodin do 17,00 hodin. Ambulantně je možno navštívit prostory kanceláře organizace a to po telefonické domluvě s klíčovým pracovníkem

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  • Odborné poradenství
  • Svolávání a realizace rodinných a případových konferencí.
  • Asistované kontakty
  • Vzdělávací semináře v oblasti vývoje a výchovy
  • Setkávání svépomocných skupin náhradních rodičů
  • Víkendové relaxačně vzdělávací pobyty pro rodiny
  • Doprovázení pěstounských rodin

KONTAKTY

Služby pro rodinu, z.ú
sídlo organizace: Merklín 82
středisko: Otovice u Karlových Varů, Mostecká 107

ID datové schránky: hkq57c
E-mail: info@sluzby-pro-rodinu.cz
Web: www.sluzby-pro-rodinu.cz

Sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Sonja Hronová Hlůžková, DiS., tel.: 777 695 240
Vladimíra Weinlichová, DiS., tel.: 608 508 540
Bc. Jana Skotáková, tel.: 777 094 789

Užitečné informace

Nový územní plán města

Nový územní plán města

Odpady

komunální odpad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​