Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Probíhá úprava webových stránek.

Náhradním rodinám

Náhradním rodinám, o.p.s.

Nahradním rodinám

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ

Cílovou skupinu jsou rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, jež ohrožuje fungování rodiny a zdravý vývoj dítěte.

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Ambulantní služby

Kde? V prostorách organizace na adrese: Závodu míru 44/122, 360 17 Karlovy Vary
Kdy? Každou středu od 14:00 do 16:00

Terénní služby

Kde? V přirozeném prostředí klienta (v domácnosti nebo na jiném smluveném místě)
Kdy? Obvykle ve všední dny od 9:00 do 18:00 hodin nebo dle domluvy

Co nabízíme?

  • základní sociální poradenství
  • pomoc a podporu v oblasti posilování rodičovských kompetenci – sociálně aktivizační
  • služby, které vedou k posílení a získávání dovedností rodičů v oblasti péče o děti a domácnost
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc a podporu při řešení otázek kolem výchovy a vzdělávání dětí
  • pomoc se zajištěním náplně volného času dětí
  • pomoc při přípravě a realizaci kontaktů dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče s jeho
  • biologickou rodinou – asistovaný kontakt
  • pomoc při uplatňování práv v obstarávání běžných osobních záležitostí na úřadech
  • pomoc při řešení vztahů v rodině

KONTAKT

AMBULANTNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Závodu míru 122, 360 17 Karlovy Vary, Stará Role
Středa: 14-16 hodin

Vedoucí sociální služby, sociální pracovník: Bc. Dana Holá
Tel: +420 776 599 191
E-mail: dana.hola@nahradnimrodinam.cz

Web: www.nahradnimrodinam.cz

Užitečné informace

Nový územní plán města

Nový územní plán města

Odpady

komunální odpad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​