Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

KSK centrum o.p.s

KSK centrum o.p.s

Kontakt

KSK centrum o.p.s.
Chebská 108/113
360 06 Karlovy Vary
E-mail: info@kskcentrum.cz

Web: www.kskcentrum.cz
 
Občanská poradna
(odborné sociální poradenství)
e-mail: poradna@kskcentrum.cz

 

Poslání KSK centrum o.p.s.  je směřováno na osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti a jeho rovnocenného postavení, kterého je možno dosáhnout, kromě jiného, využitím obecně prospěšných činností, které v maximální míře pomohou rozvinout jeho schopnosti a možnosti.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

terénní

  • Sociální asistenci: doprovod, komunikace s úřady,…
  • Základní právní poradenství: práva a povinnosti klienta – bydlení, dávky, občanství,…
  • Práce na písemnostech: vysvětlení obsahu žádostí a pomoc při vypisování, psaní žádostí o splátkový kalendář,…
  • Nácvik praktických dovedností: hygienické návyky,…
  • vzdělávání: motivace rodičů ke vzdělávání a výchově dětí
  • volnočasové aktivity: aktivity směřující ke smysluplnému využití času – kopaná, soutěže,…
  • nabídka pracovních míst: vyhledávání a sledování pracovních příležitostí – podávání informací, doprovod,…
  • vyhledání a doporučení vhodné instituce

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (OBČANSKÁ PORADNA)

SANACE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH RODIN V KARLOVARSKÉM KRAJI

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​