Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

KOTEC - terénní programy

Kotec - terénní programy

Adresa

Terénní program Chebsko, KOTEC o.p.s.,

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 508/7
350 02 Cheb

E-mail: tp.cheb@kotec.cz

 

POSLÁNÍ

Posláním Terénního programu Chebsko, KOTEC o.p.s. je aktivní nabízení a poskytování sociálních služeb lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a to v jejich přirozeném prostředí. Je jim partnerem a podporuje je v hledání způsobů a cest, které mohou vést ke zkvalitnění jejich života.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Klientem může být osoba ve věku od 15 do 65 let, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci a pobývá na území Chebska.

Nepříznivá sociální situace je v tomto ohledu brána jako oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícího prostředí, ohrožení práva a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo nejsou schopni z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sociální služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně a pracovníci terénního programu dodržují mlčenlivost.

 

LOKALITA

Terénní program Chebsko, KOTEC o.p.s. působí po celém regionu Chebska, zejména pak v Aši, Hranicích, Studánce, Štítarech, Chebu, Mariánských Lázních a Teplé.

 

PRACOVNÍ DOBA

Pracovní doba je každý všední den od 8 do 16.30 hod.

 

KONTAKTY

Vedoucí služby:

Bc.Jindřich Fencl, DiS
Tel. +420 731 656 226

Pracovníci ve službě:

Bc. Nikol Jindrová
Tel.: +420 733 745 828Dagmar Kinkalová Paťhová 
Tel.: +420 731 656 225

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​