Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Intervenční centrum

Adresa

Palackého 1562/8
Cheb
Tel.: +420 359 807 001, 736 514 095 (Tel.kontakt je předem nutný)
E-mail: domacinasili@pomocvnouziops.cz

 

Poslání

Intervenční centrum je specializovaným sociálním zařízením, jehož posláním je činnost zaměřená na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím. Cílem práce intervenčního centra je napomoci uživateli vyřešit svoji krizovou životní situaci a vrátit se k běžnému způsobu života.

 

Co je domácí násilí?

Domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. Domácí násilí se odehrává "beze svědků" mezi lidmi, kteří k sobě mají blízký vztah. Má vždy svoji historii. Začíná velmi nenápadně. K násilí ve vztahu nedochází neustále - střídají se období násilí a relativního klidu. Domácí násilí není jednorázový incident nebo spor, partnerské hádky a vzájemné potyčky, při kterých dochází k výměně názorů, tvz. „italská domácnost“.

 

KOMU POMÁHÁME

  • osobám ohroženým násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném bytě nebo domě
  • všem osobám bez omezení věku

 

CO POSKYTUJEME

  • bezprostřední individuální psychologickou a sociální pomoc ambulantní povahy osobám ohroženým domácím násilím
  • zprostředkováváme následnou pomoc sociální, lékařské, psychologické a právní povahy a sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných záležitostech a při obstarávání osobních záležitostí

 

Provozní doba

Pondělí pouze pro objednané
Úterý 8 – 15
Středa pouze pro objednané
Čtvrtek pouze pro objednané
Pátek pouze pro objednané

 

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​