Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Farní Charita

Kontakt

Farní Charita Mariánské Lázně
Nehrova 26
353 01 Mariánské Lázně
Telefon: 731 433 070

Ředitelka: Daniela Waagnerová

Číslo účtu Farní charity Mariánské Lázně: 126975823/0300

 

CHARITNÍ ŠATNÍK

CHARITNÍ ŠATNÍKProvozní doba

každá středa od 15,00 do 17,00 hod.

Adresa

Domov pro seniory a v Domov s pečovatelskou službou,
Tepelská 752 – zadní vchod do suterénu

  • oblečení a další potřeby jsou vytříděny z darů našich občanů
  • pro občany doporučené MěÚ Mar.Lázně nebo Farním úřadem - zdarma
  • pro ostatní občany za malý příspěvek na provozní náklady

 

PEČOVATELSKÁ A SOCIÁLNÍ SLUŽBAPEČOVATELSKÁ A SOCIÁLNÍ SLUŽBA

  • návštěvy u osamělých lidí
  • návštěvy u osamělých lidí v době předvánoční s dárkovým balíčkem a u sociálních případů i s menším finančním darem
  • návštěvy u osamělých lidí v době jejich oslav narozenin
  • pomoc při zprostředkování služeb
  • každoroční vánoční a velikonoční program v Domově pro seniory a v domě s pečovatelskou službou

 

HUMANITÁRNÍ POMOCHUMANITÁRNÍ POMO

dvakrát ročně vyhlašujeme celoměstskou sbírku oblečení a dalších potřeb na pomoc lidem v nouzi u nás a válkou nebo živelnou pohromou postižených oblastech

  • adopce na dálku (Indie)
  • dary sociálně slabým a občasná finanční pomoc potřebným (likvidace lepry, Dům pro občany bez vlastního bytu, Domov pro matky s dětmi v Aši, Česká biblická společnost a další)

 

KLUB SENIORŮKLUB SENIORŮ

každoměsíční společenství starších, přednášky na zajímavá témata s občerstvením, duchovní slovo a popovídání.

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​