Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Dveře dokořán

AdresaDveře dokořán

Sídlo organizace: Dveře dokořán z. s., U Ohře 210/19, 360 18 Karlovy Vary

Vedoucí organizace: Bohumil Svoboda, tel: 353 235 267, mobil: 603 107 099

e-mail: svoboda.dveredokoran@seznam.cz

Web: www.dveredokoran.cz

 

Poslání a cíl služby: 

Poslání služby osobní asistence je podpora integrace lidí s mentálním a kombinovaným postižením v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnění uživateli služby žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Cílem služby je získání maximálně možné samostatnosti při zvládání činností v běžném životě.

 

Pro koho je služby určena

Služba je určena pro osoby s mentálním a přidruženým kombinovaným postižením ve věku 7 - 80 let.

 

Kde je služba poskytována

Služba je poskytována v Karlovarském kraji, v běžném prostředí člověka s postižením (doma nebo v místě bydliště.)

 

V čem může osobní asistence pomoci:

 • Pomoc při péči o svoji osobu v oblasti stravování, oblékání a svlékání, pohybu a osobní hygieny
 • Pomoc při cestování v místě bydliště a jeho okolí
 • Pomoc při hospodaření s penězi
 • Pomoc při vedení domácnosti a udržování ji v pořádku a čistotě
 • Pomoc s navázáním, udržením a rozvíjením vztahů s blízkými osobami
 • Pomoc se zajištěním kontaktů s širším společenským prostředím
 • Pomoc při vzdělávání se dle svých potřeb a přání
 • Pomoc při trávení volného času podle vlastních zájmů a přání
 • Pomoc s vyřizováním osobních věcí na úřadě, u lékaře a v jiných institucích

 

Principy služby

 • Individuální přístup k uživateli
 • Nezávislost a samostatnost uživatele
 • Respektování práv uživatele
 • Využívání běžných služeb veřejnosti
 • Podpora přirozených vztahůa spolupráce s rodinami uživatelů

 

Kdy je služba poskytována

Od pondělí do pátku od 8:00 - 16:00 hodin, jindy dohodou (podle potřeby).

Cena za službu je určena platným ceníkem uveřejněným na webových stránkách organizace

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​