Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Dům s pečovatelskou službou v Teplé

Adresa

Dům s pečovatelskou službou v TepléPivovarská 333
Teplá
Tel.: +420 353 301 111, 774 765 481
E-mail : pecovatelska.sluzba@tepla.cz

Ředitelka: Mgr. Lenka Hubáčková

 

Charakteristika zařízení

Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) je zařízením sociálních služeb, kde ve smyslu §40 zákona č.108/2006Sb., o soc. službách, a vyhlášky MPSV č.505/2006 Sb. je poskytována pečovatelská služba.

DPS je určen pro občany,kteří jsou starobní nebo invalidní důchodci, ale jejich celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči za předpokladu, že jim budou poskytnuty sociální – pečovatelské  služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu.

V DPS jsou samostatné bytové jednotky (dále jen BJ) 74 garsonek, z toho 6 BJ 1+1. Kapacita DPS je 80 obyvatel. Provoz DPS je zajištěn v ranních směnách od 7.00 do 15.30 hodin, kromě sobot a nedělí

 

Podmínky přijetí

Přijetí obyvatel do DPS se provádí na základě podané žádosti u ředitelky PS. Bytové jednotky jsou žadatelům přiděleny na základě návrhu ředitelky PS rozhodnutím Rady města Teplá. Přidělení BJ je provedeno na základě písemné smlouvy, kterou město uzavírá s žadatelem. V případě plného obsazení BJ jsou žádosti zapsány v
„Seznamu uchazečů o umístění do DPS “, který je uložen u ředitelky Pečovatelské služby v Teplé, příspěvkové organizace.

 

Pečovatelská služba v Teplé

Kontakt

Vedoucí pečovatelské služby: Jana Devátá

Informace Vám rádi podáme denně od 7.00 do 15.30 hodin

 

Cíl a poslání

Cílem pečovatelské služby je poskytováním služeb zvýšit kvalitu života seniorům, případně zdravotně postiženým občanům, kteří mají z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění sníženou schopnost obstarat si sami základní životní potřeby. Umožňuje klientům setrvat v jejich přirozeném domácím prostředí, podporuje  je v soběstačnosti a v dosavadním způsobu života.

 

Poskytované služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • dovoz nebo donáška oběda
 • běžné nákupy a  pochůzky
 • nákup nezbytného vybavení domácnosti, ošacení
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • doprovod k lékaři, na úřady a instituce

 

Provozní doba

Služby poskytujeme celoročně v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin dle potřeb a požadavků klientů.

Zřizovatel DPS: Město Teplá, Masarykovo nám. 143, Teplá

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​