Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Domov PRAMEN

Adresa

Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově
Mnichov 142
353 01 Mariánské Lázně

Web: www.domovpramen.cz

 

Ředitelka: Ing. Monika Šumová
Tel.: 602 476 759
E-mail: reditel.uspmnichov@tiscali.cz

Domov PramenDomov Pramen

 

Poslání

Posláním Domova Pramen je poskytovat ubytování, stravování a další pomoc lidem patřícím do cílové skupiny zařízení, kteří nemají možnost bydlet v přirozeném domácím prostředí. Služba klade důraz na začleňování klientů do běžné společnosti.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením starší než 18 let (zejména s mentálním a kombinovaným postižením), jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Služba není určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodů uvedených v § 50, odst.1 zákon č.108/2006 Sb., na základě kterých jim mohou být poskytovány služby v domově se zvláštním režimem.

 

Poskytované služby

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • zajištění zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče
  • zajištění fakultativních služeb – doprava klientů

 

Zajišťování zdravotní péče osobám, kterým je poskytována sociální služba, je plněno formou zvláštní abmulantní péče poskytované podle zvláštního předpisu. Dodavatelsky pro klienty zajišťujeme za úhradu také kadeřnickou a pedikérskou službu.

 

Kontakt

Sociální pracovnice: Bc. Alena Kovandová

tel.: 733 697 422
e-mail: soc.uspmnichov@tiscali.cz

Vedoucí vychovatelka: Dis. Jitka Dvořáková
tel.: 733 697 426
e-mail: dvorakova-uspmnichov@quick.cz

Vrchní sestra: Bc. Irena Hlaváčková
tel.: 733 697 421
e-mail: vrchni.uspmnichov@tiscali.cz

 

Zřizovatel: Karlovarský kraj
Adresa zřizovatele: Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory, 360 21

 

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​