Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Centrum Kotec

PosláníKOTEC

Poslání centra podpory rodiny je posilování funkčnosti rodin, které se nacházejí v sociálně nepříznivé situaci, prevence ústavní výchovy a pomoc dítěti od 0-18 let prostřednictvím pomoci jeho rodině s důrazem na spolupráci s ostatními odborníky.

 

Cíl

  • Zmírnit příčiny ohrožení dítěte, podporovat zdravý vývoj dítěte, chránit práva dítěte
  • Poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny, upevňovat vztahy mezi rodiči a dětmi
  • Podpořit pozitivní změny v rodině a jejich udržení
  • Podpořit rodinu při návratu dítěte z ústavní (náhradní) péče zpět do původní rodiny

 

Cílová skupina

  • Pro rodiny s dítětem/dětmi od 0-18 let a pro rodiče, kteří očekávají narození potomka a nachází se v nepříznivé sociální situaci

 

Co dodržujeme

  • Služby poskytujeme bezplatně
  • Zachováváme důstojnost a respektujeme volby uživatelů služeb
  • Služby jsou postavené na individuálním a partnerském přístupu při respektování všech práv uživatelů služeb
  • Služby poskytujeme formou terénní (doma, v rodině, na úřadech atd.) a ve formě ambulantní

 

Kontakt

KOTEC o.p.s.,

Nádražní náměstí 299
353 01 Mariánské Lázně

E-mail: cpr.ml@kotec.cz
Web: www.kotec.cz

IČO: 266 48 415

Vedoucí Center podpory rodiny M.L. a Aš:

Bc. Michaela Lišková
Tel.: +420 608 656 542

 

Sociální pracovnice:

Klára Pospíšilová, DiS.
Tel.: +420 731 656 223

 

Pracovnice v soc. službách:

Marta Hrdličková
Tel.: +420 608 656 539

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​