Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Dotace

Cíl dotací

Podpořit prostřednictvím neinvestiční dotace činnosti poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, poskytovatelů registrovaných sociálních služeb navázaných na agendu sociálně právní ochrany dětí, činnosti rodinných, komunitních center nebo organizací podporující volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Vytvořit pro občany města nabídku kvalitních sociálních služeb, rodinám s dětmi a mládeži nabídku pro kvalitní využití volného času.

 

Podporované oblasti a kritéria žadatelů

POSKYTOVATELÉ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

  • žadatel je evidován MPSV jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • žadatel realizuje své činnosti na klienty (občany) města Mariánské Lázně
  • žadatel realizuje své činnosti na podporu a řešení sociální problematiky rodin s dětmi města Mariánské Lázně
  • žadatel realizuje své činnosti na zvýšení kvality života zdravotně hendikepovaných občanů města Mariánské Lázně

 

POSKYTOVATELÉ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(činnost je úzce provázána na agendu sociálně právní ochrany dětí)

  • žadatel je držitelem pověření vydaného Krajského úřadu pro výkon sociálně právní ochrany dětí pověřenými osobami
  • žadatel je evidován MPSV jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • žadatel realizuje své činnosti na podporu a řešení sociální problematiky rodin s dětmi města Mariánské Lázně

 

RODINNÁ, KOMUNITNÍ CENTRA NEBO ORGANIZACE ROZVÍJEJÍCÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

  • žadatel realizuje své aktivity na podporu a rozvoj volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi nebo mládež města Mariánské Lázně

 

Žádost

O dotaci lze požádat na předepsaném formuláři (viz níže). Vyplněný formulář, který je doplněný o všechny vyjmenované přílohy je možné doručit osobně, poštovní přepravou nebo datovou schránkou na podatelnu MěÚ Mariánské Lázně.

 

Zdroj

Zdrojem pro poskytování dotací jsou finanční prostředky města

 

Způsob zpracování žádosti a proces schvalování

Po doručení na podatelnu úřadu je žádost zaevidována (přiděleno číslo jednací) a předána na odbor sociálních věcí k dalšímu zpracování.

Pokud žádost obsahuje všechny náležitostí vyplývajících z předepsaného formuláře je žádost postoupena k jednání rady města. V případě, že požadovaná částka je vyšší než 50.000, -Kč, tak je postoupena k jednání zastupitelstva města (větší časová náročnost).

V případě souhlasného vyjádření rady nebo zastupitelstva města je vypracována smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace.

V případě nesouhlasného usnesení rady nebo zastupitelstva města je o této skutečnosti, žadatel písemně informován.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

 

Smlouva

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Mariánské Lázně je uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje zákonné podmínky jak pro poskytovatele, tak pro příjemce.

 

Garant a zpracovatel

Mgr. Roman Nováček
vedoucí odboru sociálních věcí

Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 922 309
E-mail: roman.novacek@muml.cz

 

Pracoviště

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou p.o.

Tepelská 752/22

budova ředitelství, 1. patro, kancelář č. 3
Mariánské Lázně

 

Formulář

Formulář stahujte zde - klikněte

  • Žádost o poskytnutí individuální dotace 

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​