Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Zdravé Mariánské Lázně se otevírají veřejnosti

Tiskové zprávy 1

Občané si vybrali “svých” deset top problémů města

V Mariánských Lázních se uskutečnilo první Fórum Zdravého města (1). Občané zde společně s vedením města definovali největší problémy podle jednotlivých strategických oblastí tak, jak je vnímají oni. Do desítky top problémů se dostaly chybějící cyklostezky, špatný stav kulturních památek, ale také například odliv mladých občanů z města. Jednoznačným “vítězem”, nebo spíš poraženým, se stala nemocnice s pohotovostí. Za rok by občané měli dostat stejnou možnost a zároveň se dozvědět, jak se do té doby s jejich nynějšími problémy město popralo.

Mariánské Lázně ukázaly, že svůj závazek neberou na lehkou váhu

Zastupitelstvo města schválilo 23. června 2015 vstup města do Národní sítě Zdravých měst (2). Mariánské Lázně byly v průběhu července přijaty a město ihned ukázalo svůj tah na branku. Začalo s realizací tzv. místní Agendy 21, což je metoda jak pomocí různých nástrojů směrovat k udržitelnému rozvoji (3) alespoň na místní úrovni. Za tímto účelem byl na městě vytvořen nový post tzv. koordinátora místní Agendy 21 a Zdravého města. A následně již v jeho resp. její režii, a s výraznou pomocí Národní sítě Zdravých měst, se konalo historicky první Fórum Zdravého města.

Jak to probíhalo na setkání a proč mají Mariánky problémů až dvanáct?

Ve čtvrtek se na městském úřadě sešlo téměř 80 obyvatel různých věkových kategorií (od starších školáků až po seniory) a kompletní vedení města. Zde pro ně byly připraveny tematické pracovní stoly a také lákavé odměny do závěrečného losování. Kolem témat jako je sport, doprava, lázeňství a cestovní ruch, podnikání, zaměstnanost a územní rozvoj, vzdělávání, životní prostředí a také samozřejmě kultura a zdravotnictví, se tedy soustředila veškerá práce.  Mladí účastnici měli svůj “vlastní” stůl vyhrazen jakýmkoliv tématům, která jsou z jejich pohledu problematická. Po úvodním vystoupení místostarosty Vojtěcha Franty, který za novou agendu odpovídá, dal ředitel Národní sítě Zdravých měst ing. Petr Švec účastníkům setkání volnou ruku. Ti zapisovali “své” problémy a přirozeně se v pracovní atmosféře přesouvali mezi stoly. Poté měli všichni přítomní možnost vybrat ze zapsaných problémů své dva favority. Z těchto semifinálových vítězů následně pomocí hlasování vzešlo deset nejdůležitějších. Mariánky ale kvůli rovnosti hlasů mají nakonec problémů dvanáct, takže o to větší výzva je čeká.

Jedná se o následující problémy:

NEMOCNICE - AKUTNÍ PÉČE, 24 HODIN POHOTOVOST (1. místo)

STAV PAMÁTEK (Kolonáda - vietnamské tržiště, pavilony Rudolfova a Ferdinandova pramene (2. místo)

ODCHOD MLADÝCH LIDÍ Z MĚSTA (3.-5. místo)

DÁLKOVÁ DOPRAVA (3.-5. místo)

VYBUDOVAT SPORTOVNÍ HALU 40 x 20m (florbal, házená, halový fotbal) (3.-5. místo)

SPORT A POHYB DO PARKU (cyklotrasy, in-line apod.) (6. místo)

OMEZENÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V CENTRU MĚSTA (7.-8. místo)

BUDOVÁNÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A JEJICH ÚDRŽBA A SMYSLUPLNÉ UMISŤOVÁNÍ (7.-8. místo)

CYKLISTIKA - PRŮJEZDNOST MĚSTEM A VEN (9. místo)

KOORDINACE AKCÍ ORGANIZÁTORŮ VE MĚSTĚ (10.-12. místo)

PROGRAMY PRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI VE VZDĚLÁVÁNÍ Erasmus+ (10.- 12. místo)

VĚTŠÍ PODPORA PODNIKÁNÍ PRO MÍSTNÍ OBYVATELE (10.-12. místo)

Na závěr ještě zástupci vedení města vylosovali a obdarovali šest účastníků zajímavými dárky. Hlavní cenou, kterou vylosované výherkyni předal starosta města Petr Třešňák, byl relaxační pobyt pro dvě osoby na dvě noci s plnou penzí v hotelu Olympia.

Starosta Petr Třešňák: „Chápu to jako základní možnost participace občanů, kteří mohou tímto způsobem ovlivnit dění a rozvoj města v následujících letech. Z podnětů od občanů jsou nám přibližně 2/3 velmi známé a v současné době již i rozpracovávané. Ty zbývající jsou pro nás novým impulsem, který od občanů vzešel.“

Místostarosta Vojtěch Franta řekl: „Občany města vnímám jako partnery, se kterými se má spolupracovat. Mám z tohoto prvního fóra velkou radost, lidé přišli, s nadšením se zapojili a dali nám očekávánou zpětnou vazbu. Čeká nás slibná budoucnost, pokud město půjde směrem úspěšných Zdravých měst, která můžeme vidět hlavně v západní Evropě. U nás je to spíše sporadické, hlavně v kraji je Zdravých měst velmi málo, mohli bychom tak jít příkladem ostatním. Celé by to mělo směřovat k větší spokojenosti obyvatel města, což je pro mě nejdůležitější.“

Problémy budou ještě ověřeny

Jak si ale město může být jisté, že tohle jsou opravdu ty nejpalčivější problémy? Aby byl poskytnut prostor i lidem, kteří se na akci nemohli zúčastnit, bude vytvořena elektronická  anketa k ověření problémů. Ta bude k dispozici např. i v infocentru města a v městské knihovně.  Hlasující dostanou na výběr ze všech top problémů, které na Fóru prošly do závěrečného kola. Anketa bude spuštěna v následujících týdnech na webových stránkách města a na Facebooku.

Poznámky

(1) Fórum Zdravého města je každoročně organizované veřejné setkáni s občany města. Zde se společně, podle konkrétních témat nebo cílů strategického plánu, vybírají a navrhují důležité problémy, které občany trápí. Ti v konečném hlasování vyberou deset hlavních problémů, a město je dále řeší.

(2) Zdravé město je ve zkratce město, které komunikuje s veřejností a zapojuje všechny místní aktéry do svých činností. Město, které promyšleně strategicky plánuje a řídí svůj rozvoj. A v neposlední řadě také město, které plnění svých cílů i profesionálně a průkazně hodnotí. Město, které promyšleně směruje k udržitelnému rozvoji. S tím vším dnes městům pomáhá nezisková organizace Národní síť zdravých měst www.nszm.cz. Ta kromě osobních konzultací a metodické pomoci svým členům nabízí i cennou databanku příkladů dobré praxe jak strategických plánů, tak i konkrétních projektů, které ty strategie naplňují.

(3) Udržitelný rozvoj je termín pro vyvážený rozvoj, který se objevil na konci osmdesátých let v souvislosti s již legendární zprávou OSN nazvanou “Naše společná budoucnost". V ní se zmiňuje, že rozvoj by měl být “takovým (…), který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své”. Česká republika schválila svou první Strategii udržitelného rozvoje v roce 2004 a od té doby funguje také Rada vlády pro udržitelný rozvoj. Jejím předsedou je předseda vlády ČR.

Pro více informací kontaktujte

Ing arch Vojtěch Franta
2. místostarosta města a odpovědný politik Zdravého města
Tel.:   +420 354 922 159
E-mail: vojtech.franta@marianskelazne.cz

Odbor lázeňství a cestovního ruchu

Projekt, v jehož rámci Národní síť Zdravých měst poskytla pomoc s realizací Fóra Zdravého města, byl financován z prostředků Státního Fondu pro životní prostředí a   Ministerstva životního prostředí ČR.

Datum vložení: 14. 9. 2015 13:57
Datum poslední aktualizace: 8. 11. 2017 13:08
Autor: Petr Placek DiS.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​