Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Pořádání ohňostrojů

Ohňostroje

pořádáte ohňostroj? Pozor!

Upozornění

HZS Karlovarského kraje jako věcně a místně příslušný orgán na úseku požární ochrany upozorňuje na skutečnost vyplývají z ustanovení § 36d odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanovena ohlašovací povinnost pro osoby provádějící ohňostroje, a to formou ohlášení, nejpozději předposlední pracovní den před jeho provedením, místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Dle zkušeností HZS Karlovarského kraje k plnění této povinnosti nedochází.

Akci na území Karlovarského kraje hlašte:

Zasláním oznámení na adresu

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Krajské operační a informační středisko
Závodní 205
360 06 Karlovy Vary

Oznámením na telefonní číslo

Tel.: +420 950 370 111

Elektronicky na e-mail

E-mail: opis@kvk.izscr.cz

 

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​