Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Co dělat v případě zemětřesení

Co dělat v případě zemětřesení

Zemětřesné ohrožení

Jako silné zemětřesení lze uvažovat o síle MSK-64 intenzity 7 stupně a výše, které může způsobit zřícení primitivních staveb a tím i zranění nebo smrt. Fakt, že naše domy jsou většinou odolnější, by nás neměl ukolébat do úplného klidu. Základní povinná opatření při výstavbě nových domů jsou daná zákonem - u nás normou ČSN 730036 "Seismická zatížení staveb". I když stavba plně normě odpovídá, je třeba počítat s řadou jevů, které mohou být nebezpečné. Uvnitř domů je to např. opadávání větších kusů omítky na styku stěn a stropů, vznik trhlin ve zděných příčkách, pád neupevněných vratkých předmětů se skříní, porušení rozvodu plynu a elektřiny s možností následného výbuchu atd. Tím nechceme říci, že na ulici, kam řada lidí ve strachu vybíhá, je bezpečněji. Právě naopak. Pokud se stavba neřítí, což je případ zemětřesení u nás, je na ulici méně bezpečno než uvnitř. Zejména mezi vyššími domy a v užších ulicích může snadno dojít k poranění při pádu tašek, částí komínů, porušeného zdiva starých domů apod. V nebezpečí jsou mezi vyššími domy ovšem i vozidla.

Protože západočeská zemětřesení přicházejí zpravidla v rojích, je nutno ihned odstranit ty předměty, které se při prvním otřesu uvolnily a při následujícím mohou spadnout (např. střešní tašky). Jednoduše řečeno, západočeská zemětřesení je třeba brát bez paniky, ale vážně. Nezanedbatelné jsou i psychologické účinky silnějších zemětřesení, umocněné často zvukovými efekty, které často zdejší zemětřesnou činnost doprovázejí.

Pro klasifikaci intensity se v Evropě užívá dvanáctistupňová stupnice. Dříve se používala Mercalliho stupnice, v současné době se používá stupnice označovaná  MSK – 64, které ovšem mnohem podrobněji popisují klasifikaci jednotlivých intensitních stupňů.

MSK-64

Nejdůležitější projevy

1

Zaznamenávají pouze přístroje

2

Pocítí vnímavé osoby, pokud jsou v klidu

3

Slabé kývání zavěšených předmětů

4

Okna, dveře a nádobí drnčí

5

Pociťuje většina lidí, nestabilní předměty se kácí

6

Posunují se i větší předměty, poškození omítek, komínů, trhliny ve zdech

7

Těžká poškození chatrných budov, padání komínů, na svazích trhliny v zemi

8

Poškození i dobrých budov, sesuvy půdy, trhliny v půdě

9

Panika, zřícení chatrných budov

10

Poškození i specielně konstruovaných budov, mostů a cest

11

Nepoužitelné silnice a železnice, zničení potrubí, sesuvy

12

Změní se tvářnost krajiny

Intenzita otřesu zemětřesení v epicentru je zhruba o 2 jednotky větši než magnitudo, tj. pro velikost 4 stupně na Richterově stupnici je očekávaná intenzita do 6 stupně makroseismické stupnice MSK-64.

Co dělat před zemětřesením

 • Rozmyslete si, jak se chovat v případě zemětřesení na místě, ve kterém se převážně nacházíte (v budově, na cestě, v noci)
 • Kde je vypínač plynu, vody a elektrického proudu?
 • Neohrožují Vás poličky, skříně a další volné předměty?
 • Prostudujte si důležitá telefonní čísla (Hasiči – 112 nebo 150, Záchranná  služba – 155, Policie – 158, Městská policie – 156)
 • Všeobecně se doporučuje připravit si pro případ rychlého opuštění místnosti, obydlí evakuační zavazadlo

Doporučený obsah evakuačního zavazadla:

 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a drobné cennosti,
 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu,
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor,
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi,
 • Toaletní a hygienické potřeby,
 • Léky, svítilnu,
 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel,
 • Kapesní nůž, otvírák na konzervy, zápalky, šití a další drobnosti.

Co dělat během zemětřesení

V budově vyhledejte nejbližší bezpečné místo: rám dveří, pod pevným stolem, pultem nebo postelí. Nedostatek času nedovoluje vyhledat nejbližší kryt. Pozor na volně se pohybující předměty. Při vybíhání z domů pozor na padající římsy, komíny, střešní tašky apod. Jste-li ve výtahu, opusťte jej v nejbližším patře. Když Vás otřesy zastihnou na schodech, sedněte si, jednou rukou se přidržte zábradlí a druhou si chraňte hlavu.

Ve volném prostoru vyhledejte otevřená místa dále od budov, mostů, stožárů vysokého napětí a vysokých stromů.

Co dělat po zemětřesení

 • Zachovejte klid !
 • Buďte připraveni na dotřesy,
 • Poskytněte první pomoc zraněným,
 • Zapněte si rádio nebo jiné sdělovací prostředky a sledujte instrukce,
 • Nepoužívejte výtah, může být poškozen nebo zablokován výpadkem proudu,
 • Přezkoušejte plyn, vodu, a elektrické vedení, při poškození vypněte hlavní vypínač,
 • V budově a okolí vyhledejte možná ohniska požáru, podle možnosti je buď uhaste nebo zavolejte hasiče,
 • Pozor při opuštění budovy – stále se ještě mohou řítit římsy, komíny a jiné části budov,
 • Žádné soukromé telefonní hovory, telefonní síť musí být především využita pro organizování záchranných prací, při přetížení hrozí výpadky,
 • Žádné soukromé cesty autem – silnice musí zůstat volné pro rychlé přesuny policie, hasičů a záchranných vozidel,
 • Sledujte s vážností příkazy policie, hasičů, záchranných týmů včetně krizových štábů, rychlost úspěchu záchranných prací závisí také na Vašem vstřícném chování a uposlechnutí výzev kompetentních orgánů zapojených do záchranných prací.

 

Zdeněk Král
Starosta města Mariánské Lázně

 

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​