Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Probíhá úprava webových stránek.

Koncepce rodinné politiky

Koncepce rodinné politiky

Definice rodiny jako základ státu je v současné době jistě lidem známa. Rodina by měla vytvářet prostor pro růst člověka, jeho výchovu a formování. Je tím nejvýznamnějším, co v dnešní době společnost má. Díky rodině dochází ve společnosti k jejímu rozvoji, ať po stránce sociální, ekonomické, či kulturní.

Dokumenty

Užitečné informace

Nový územní plán města

Nový územní plán města

Odpady

komunální odpad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​