Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Senior-taxi v Mariánských Lázních

Projekt spolufinancovaný s podporou příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje v rámci programu "Senior Expres".

Název projektu

Senior-taxi v Mariánských Lázních

Předmět projektu

Předmětem projektu je pořízení automobilu, který bude sloužit poskytování služby Senior-taxi pro seniory a občany starší 18 let s průkazem ZTP a ZTP/P

Cíl projektu

Cílem projektu je umožnit seniorům a občanům starším 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P rychlejší a pohodlnější dopravu po městě při cestách na úřady, k lékaři, k návštěvě rodiny, k zajištění služeb apod.  

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové výdaje na projekt

282.970,- Kč

Dodavatel

PRIMO CAR Cheb s. r. o., IČ: 26379490

Výše příspěvku/dotace

250.000,- Kč

www.kr-karlovarsky.cz 

www.zivykraj.cz

Senior-taxi v Mariánských Lázních

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​