Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Plán dopravní obslužnosti

Plán dopravní obslužnosti města Mariánské Lázně

V souladu s ust. § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou stát, kraj a obce, které zajišťují nebo hodlají zajišťovat dopravní obslužnost povinny pořídit plán dopravní obslužnosti území. Zveřejněný plán dopravní obslužnosti je primárně koncepčním materiálem, který nastiňuje předpokládaný směr rozvoje dopravní obslužnosti, nicméně dosažení cílového stavu je vždy závislé na konkrétních finančních a dalších aktuálních možnostech zpracovatelů. Plán dopravní obslužnosti města Mariánské Lázně 2021-2026 byl schválen usnesením Zastupitelstva Města Mariánské Lázně č. ZM/382/21.

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​