Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zemědělský půdní fond

Zemědělský půdní fond

Vybraná témata

 

Zemědělský půdní fond

  1. Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí.
  2. Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.
  3. Do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze, ochranné terasy proti erozi apod.

 

Kontakt

MěÚ Mariánské Lázně - odbor životního prostředí
3. patro
Ruská 155
Mariánské Lázně

Ing. Věra Burdová
Referentka odboru životního prostředí
Tel: +420 354 922 164
E-mail: vera.burdova@muml.cz