Obsah

legalizace studny

Stavební povolení (legalizace) studny

!!! POZOR !!!
uvedené Informace se netýkají fyzických osob

  1. Majitelé studní, které slouží pro individuální potřebu domácnosti (např. i zalévání zahrady ze studny), jejichž studna byla vybudována do roku 1955.
  2. Majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti, jejichž studna byla vybudována po roce 1955 a povolení k odběru obdrželi, popř. mohou doložit jeho stavební nebo kolaudační povolení.

 

Vyřizení žádosti o stavební povolení pro fyzické osoby

Nové stavební povolení

  1. V případě nové stavby vodního díla pro odběr podzemní vody nebo k vypouštění odpadních vod (např. studny, domovní čistírna odpadních vod, aj.) požádat Krajský úřad Karlovarského kraje o posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.
  2. Požádat příslušný stavební úřad (MěÚ Mariánské Lázně, MěÚ Lázně Kynžvart, MěÚ Teplá) o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu (formulář je možno vyzvednout na příslušném stavebním úřadu
  3. Po vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu požádat o povolení ke stavbě vodního díla a povolení k nakládání s vodami příslušný vodoprávní úřad na příslušném formuláři, který je možno vyzvednou na MěÚ Mariánské Lázně, odbor životního prostředí nebo stáhnout žádost na stránkách Města Mariánské Lázně.

K žádosti je nutno přiložit přílohy uvedené na žádosti.

 

Formuláře

  • Žádost o stavební povolení k DČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních

Formulář stahujte zde - klikněte