Obsah

Rybářský lístek

Rybářský lístek vydává občanům ČR příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (městský úřad), obecní úřad obce s rozšířenou působností v jejímž správním obvodu má žadatel trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.

Potřebné doklady

  1. vyplněná žádost o vydání rybářského lístku
  2. občanský průkaz – prokázání věku žadatele, pokud jde o vydání rybářského lísku pro žadatele do 15 let, tak předkládá občanský průkaz zákonný zástupce žadatele
  3. pro vydání prvního rybářského lístku předloží žadatel osvědčení o získané kvalifikaci
  4. další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že byl držitelem rybářského lístku
  5. potvrzení o zaplacení správního poplatku – poplatek se platí u referenta rybářský lístek vydávajícího

 

Poplatky

Doba platnosti Kč (občan do 15 let)
1 rok 100,- 50,-
3 roky 200,- 100,-
10 let 500,- x

 

Formuláře

  • Žádost o vydání rybářského lístku
Formulář stahujte zde - klikněte

 


Rybářský lístek pro cizince

Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v ČR, vydává rybářský lístek městský úřad, v jehož správním obvodu se zdržují.

 

Potřebné doklady

  1. vyplněná žádost o vydání rybářského lístku
  2. doklad totožnosti – občanský průkaz, pas
  3. doklad o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek pro cizince nebo rybářský lístek, licence nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občanem
  4. potvrzení o zaplacení správního poplatku – poplatek se platí u referenta rybářský lístek vydávajícího

 

Kam zajít

MěÚ Mariánské Lázně – odbor životního prostředí
Pracoviště Tuzex
Příčná 647
Mariánské Lázně

Ing. Pavel Nečas
Tel.: +420 354 922 351
E-mail: pavel.necas@muml.cz