Obsah

Zpětný odběr pneumatik

Zpětný odběr pneumatik

Pneumatiky jsou výrobek, který ze zákona spadá do režimu zpětného odběru a ten musí zajišťovat výrobce nebo osoba, která je uvádí na trh. Prodejce, který tyto výrobky prodává je povinen informovat uživatele o způsobu zpětného odběru tohoto použitého výrobku. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně bez nároku na úplatu a bez vázání odebírání těchto  použitých výrobků na nákup zboží. V rámci tohoto zpětného odběru hradí náklady na odstranění nebo recyklaci výrobci nebo osoby, které je uvádí na trh.

Při odevzdání použitých pneumatik do městského sběrného dvora odpadů se tato komodita dostává ze systému zpětného odběru výrobků do režimu odpadového hospodářství, je s ní jako s odpadem nakládáno a co je nejdůležitější – hradíme odstranění z rozpočtu města.

Cílem kolektivního systému „eltma“ je zajistit:

  • Co nejširší síť míst zpětného odběru a edukaci občanů, aby využili svých práv a pneumatiky odevzdávali na sběrná místa – ne do sběrných dvorů obcí či na skládky.
  • Sběr bez ohledu na značku, nakoupené množství, druh pneumatiky - pro všechna místa bezplatně.
  • Místům zpětného odběru garantuje svoz v plné výši a po celou dobu trvání smluvního vztahu.

Povinné osoby mají povinnost zřídit místa zpětného odběru.

Místa nesou označení „Místo zpětného odběru pneumatik

Odběr pneumatik

Seznam míst zpětného odběru:

Místo zpětného odběru pneumatik na území města Mariánské Lázně:

  • Jindřich Gabriel, Tepelská 606/7 Mariánské Lázně
  • Automotostár s.r.o., tř. Vítězství 3/10 Mariánské Lázně
  • Pneuservis Jiří Dubský, Chebská 666 Mariánské Lázně

 

Kam s pouzitymi pneumatikami