Obsah

Ukliďme Mariánky 2017

 

Město Mariánské Lázně se letos již podruhé zúčastnilo celorepublikové akce

„Ukliďme svět – Ukliďme Česko“.

Letošní ročník nazvaný „Ukliďme Mariánky 2017“ se uskutečnil v sobotu 8. dubna.

Úklid byl zaměřen hlavně na okolí zdejších pramenů. (Medvědí, Prelátův, Pirátův, Rudolfův, Ferdinandův pramen a také na okolí Antoníčkova pramene).

Sraz byl u Zimního stadionu, kde se letos sešlo 24 dobrovolníků, kterým není vzhled našeho města lhostejný. S elánem a dobrou náladou jsme se pustili do úklidu. Byly vytvořeny čtyři skupinky, které obdržely mapu s naplánovanou trasou, pytle na posbíraný odpad a také rukavice. Po přečtení bezpečnostních pokynů se každý vydal na svou trasu. Kromě okolí již zmiňovaných pramenů jsme stihli uklidit také okolí vyhlídky Karola a lesní cestu na Vlkovice.

Akci také podpořily Lázeňské lesy, spol. s.r.o.. Ty poskytly mimo jiné i auto a všechen posbíraný odpad byl svezen do sběrného dvora, který zajistí jeho likvidaci.

Kromě 11 ks pneumatik se posbíralo také 310 kg drobného komunálního odpadu a to zejména PET lahví, plechovek, plastu a papíru.

Když už všichni došli do cíle naplánované trasy, sešli jsme se na Prelátu, kde jsme si za odměnu opekli buřty.   

I když se letos neposbíralo tolik tun odpadu jako v loni, kdy se likvidovala velká černá skládka,  myslím si, že se akce vydařila a občané i návštěvníci zdejších parků a lesních cest se mohou těšit z pohledu na čisté prostředí. I  počasí nám letos přálo a tak jsme všichni byli spokojeni.

Takové akce určitě mají smysl a já věřím, že se nás příští rok sejde zase o něco více.

Více o celostátní kampani se dozvíte na stránkách organizátorů: www.UklidmeCesko.cz

Ukliďme Mariánky 2017Ukliďme Mariánky 2017