Obsah

Svoz bioodpadu

Biodpad
Svoz bioodpadu probíhá 1x týdně (středa) ve vegetačním období od začátku dubna do konce října. V zimních měsících a v období vegetačního klidu mají občané Mariánských Lázních možnost odevzdat bioodpad zdarma ve sběrném dvoře. Ve sběrném dvoře jsou připraveny kontejnery, které slouží výhradně a pouze k ukládání odpadů ze zeleně (tzn. tráva, listí, větve), pokud je nelze kompostovat na vlastní zahradě.

Po městě byly umístěny kontejnery, které jsou barevně odlišeny, mají hnědou barvu a jsou opatřeny polepy s nápisem „Bioodpad“.  Tyto kontejnery jsou zatím umístěny na stanovištích separovaného odpadu. Toto řešení nemusí být konečné a kontejnery se podle využití mohou přesunout z míst, kde nebudou obyvateli plnohodnotně využívány na místa s jejich lepším využitím. Seznam míst je k dispozici na MěU Mariánské Lázně odbor ŽP.

 

Proč třídit bioodpad?

Každý rok je ukládáno více než 3 miliony tun směsných komunálních odpadů, z toho přibližně 40 % tvoří biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). Tyto bioodpady by mohly být vytříděny a využity pro výrobu bioplynu, elektrické energie a kompostu, který může obohatit zemědělskou půdu o tolik potřebný humus.

 

Co patří mezi bioodpad

 • listí, tráva
 • plevel
 • zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny apod.
 • zemina z květin
 • kousky větví i keřů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem)
 • spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 • zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, kousky jablek apod.
 • čajové sáčky, kávová sedlina včetně filtrů
 • skořápky z vajec
 • podestýlka z chovu drobných zvířat

 

Co do bioopdadu nepatří

 • celé větve nebo velké kusy dřeva (můžete odevzdat ve sběrném dvoře)
 • tekuté zbytky jídel
 • kosti, maso, uhynulá zvířata
 • biologicky nerozložitelné látky
 • exkrementy masožravých zvířat (zejména psí výkaly v mikrotenových sáčcích
 • uhelný popel
 • sáčky z vysavače
 • pleny
 • jiné odpady

Bioodpad do nádob nevhazujte zabalený v igelitových pytlích nebo mikrotenových sáčcích, ale volně ho vysypte. V opačném případě je obsah celé nádoby / kontejneru znehodnocen.

Svoz pro město bude zajišťovat TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS s.r.o. Mariánské Lázně.

Doufáme, že tímto krokem jsme přispěli k tomu, že v našeho městě ubudou  nebo zcela zmizí černé skládky posekané trávy a ostatního bioodpadu volně odloženého v okolí.

Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další „život“.

Třiďte odpad má to smysl - estetický, ekologický i ekonomický (EEE).

 

Více informací Vám poskytne:

Silvie Křížová
referentka odboru životního prostředí
Tel.: +420 354 922 360
E-mail: silvie.krizova@muml.cz