Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sběr odpadu

Sběr nebezpečného a objemného odpadu

Vážení občané,

jelikož nastaly případy nesprávné aplikace nového systému sběru nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu, poskytujeme následující podrobnější vysvětlení již zveřejněné informace.

 

Mobilní sběry byly zrušeny

Mobilní sběry při jejichž realizaci jsme tyto odpady odkládali do velkokapacitních kontejnerů rozmístěných do jednotlivých ulic byly ZRUŠENY.

Tento dlouholetý, plošný způsob sběru a anonymní odkládání zájmových odpadů nám v posledních letech přinášel nepřehlédnutelné a v některých ohledech neřešitelné problémy.

Neumožňoval odevzdávání předmětných odpadů ihned v době, kdy vznikly a tím většině z nás přinášel starost, kam jej na dlouhé týdny či měsíce do dalšího mobilního sběru uložíme a jak je zabezpečíme.

V průběhu realizace mobilních sběrů nám nevytvářel rovné prostředí z hlediska jistoty možnosti odložení odpadů. Většina z nás nestihla nashromážděné odpady do velkokapacitních nádob odložit, ať již z časových důvodů, z důvodů velké docházkové vzdálenosti od místa jejich instalace nebo kapacitní nedostatečnosti těchto prostředků.

Z pohledu města Mariánské Lázně, jako legislativního původce zájmových odpadů, byly mimo jiné dalšími zápornými „vlastnostmi“ tohoto způsobu sběru skutečnosti, že docházelo k mísení jednotlivých druhů odpadů, což je nepřípustné nebo k ukládání odpadů, které nejsou komunálními odpady a město Mariánské Lázně  nemá zákonnou povinnost zabezpečovat jejich odstraňování (např. stavební a demoliční odpady, odpady vyprodukované z podnikatelské činnosti právnických osob nebo fyzických osob podnikajících). Přeplněné kontejnery přinášely technické problémy při jejich odvozu a výskyt odpadů uložených na komunikacích kolem nádob nebyl vyjímkou.

Za účelem odstranění uvedených negativních jevů vyskytujících se při dosavadním systému sběru se na základě smluvního vztahu město Mariánské Lázně podílově zapojilo k celoročnímu využívání sběrného dvora odpadů, který provozuje společnost TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s. r. o., Mariánské Lázně

 

SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ

V souladu s uzavřenou smlouvou a obecnou vyhláškou č. 2/2015 čl. č. 6 odst. (1). je místem k odkládání objemných a nebezpečných složek komunálního odpadu od 13. 10. 2006 určen

Sběrný dvůr odpadů

 

Více informací poskytne

Silvie Křížová
referentka odboru životního prostředí
Tel.: +420 354 922 360
E-mail: silvie.krizova@muml.cz