Obsah

PRODUKCE ODPADŮ

PRODUKCE ODPADŮ ZA ROK 2014

V našem městě jsme za rok 2014 vyprodukovali následující množství odpadů

Směsný komunální odpad 2 045 tun
Objemný odpad        260 tun
Papír a lepenka   272 tun
Sklo    159 tun
Plast   131 tun
Pneumatiky      21 tun
Elektrické a elektronické zařízení       1 tuna
Oleje obsahující nebezpečné látky       0
Obaly obsahující nebezpečné látky       2 tuny
Biologicky nerozložitelný odpad (pietní výzdoba ze hřbitova)      67 tun

V porovnání s rokem 2013 jsme svým přístupem VYLEPŠILI produkci těchto složek:

 • Směsný komunální odpad – snížení produkce o 166 tun (o to méně se uložilo na skládku).
 • Objemný odpad – snížení produkce o 28 tun (o to méně se uložilo na skládku).
 • Sklo – zvýšení produkce o 10 tun (recyklovatelná surovina).
 • Plast – zvýšení produce o 7 tun (recyklovatelná surovina).
 • Pneumatiky – snížení produkce o 1 tunu

K této komoditě doplňuji informaci, že tento výrobek ze zákona spadá do režimu zpětného odběru, který musí zajišťovat výrobce nebo osoba, která je uvádí na trh. Prodejce, který tyto výrobky prodává je povinen informovat uživatele o způsobu zpětného odběru tohoto použitého výrobku. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně bez nároku na úplatu a bez vázání odebírání těchto  použitých výrobků na nákup zboží.

V rámci tohoto zpětného odběru hradí náklady na odstranění nebo recyklaci výrobci nebo osoby, které je uvádí na trh.

Při odevzdání použitých pneumatik do městského sběrného dvora odpadů se tato komodita dostává ze systému zpětného odběru výrobků do režimu odpadového hospodářství, je s ní jako s odpadem nakládáno a co je nejdůležitější – hradíme odstranění z rozpočtu města.

 • Oleje obsahující nebezpečné látky – snížení o 0, 177 tuny 

O něco hůře nám vyšel sběr následujících odpadů

 • Papír a lepenka – snížení produkce o 8 tun (recyklovatelná surovina)
 • Elektrické a elektronické zařízení – zvýšení o 0,4 tuny
 • Obaly obsahující nebezpečné látky – zvýšení o 1,1 tuny
 • Biologicky nerozložitelný odpad (pietní výzdoba ze hřbitova ) – zvýšení o 8 tun

Na závěr mi dovolte připomenout základní pravidla při nakládání s odpady, které v domácnosti vyprodukujeme:

 1. Předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství
 2. V případě jejich vzniku dát přednost jejich využití

Děkujeme všem občanům za vzorné třídění a obecně zodpovědný přístup k problematice nakládání s odpady a věříme, že v příštím roce se nám seznam o vylepšení produkce zase o něco prodlouží.

Fujáková Olga
referentka odboru ŽP