Obsah

Nadstandartní svoz bio odpadu

 
Anketní lístek Města Mariánské Lázně
 
Vážení spoluobčané,
město Mariánské Lázně by rádo zavedlo další možnost svozu bio odpadu a to převážně z oblastí rodinných domů, kde je jeho produkce nejvyšší vzhledem k údržbě zahrad. Městem rozmístěné společné nádoby již někdy kapacitně nedostačují. Cílem tohoto průzkumu je, abychom zjistili, zda by byl o tento druh služby zájem. Jednalo by se o nadstandartní způsob sběru a svozu bio odpadu k již v loňském roce městem zavedenému způsobu, který by si občané financovali sami na základě smlouvy se společností TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS s.r.o., obdobně jako svoz směsného komunálního odpadu. Jednalo by se o přistavení hnědého kontejneru o objemu 240 l.

Období svozu

  • Od dubna do října

Cena služby

  • Cena za jeden svoz kontejneru je 39 Kč bez DPH. Kontejnery zajistí svozová firma.

Zahájení svozu

  • V případě zájmu ze strany občanů o tento hrazený svoz bioodpadu, město by tuto službu zavedlo od roku 2018.

Anketní lístek

Vyplňte nám prosím anketní lístek - zájem o svoz bioodpoadu

Děkujeme za vyplnění formuláře, anketu je možné odeslat nejpozději do 30.6.2017

Svoz bioodpadu