Obsah

Možnost získat domácí kompostéry zdarma

Hlavním cílem projektu je zapůjčení zdarma plastových kompostérů do domácnosti za účelem snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic nebo na skládky. Uživatel kompostéru za cenu minimální práce získá kvalitní přírodní hnojivo.

Obec Mariánské Lázně usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost, jeho likvidaci a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i Vás občanů samotných.

Hlavním cílem projektu je zapůjčení zdarma  plastových kompostérů do domácnosti za účelem snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic nebo na skládky. Uživatel kompostéru za cenu minimální práce získá kvalitní přírodní hnojivo.

Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude obec. Po uskutečnění dodávky kompostérů budou sepsány s občany smlouvy o výpůjčce zdarma  na dobu  5ti  let. Poté kompostéry přejdou zdarma do jejich vlastnictví.

Aby mohla být žádost obce o dotaci na pořízení kompostérů zpracována, je zapotřebí nejprve zjistit pomocí ankety, jaký bude o kompostéry zájem. K tomu slouží dotazník, který právě čtete. Proto žádáme všechny, kdo budou mít zájem o kompostér zdarma, aby včas odpověděli na otázky v tomto dotazníku. Pozdější požadavky nebude možné uspokojit.

Vyplnit dotazník můžete ručně (viz příloha) a pak doručit na úřad obce nebo e-mailem na adresu: silvie.krizova@marianskelazne.cz a nebo pomocí interaktivního formuláře zde

 

Cílem projektu je:

  • snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku (až 60% komunálního odpadu z domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné kompostovat)
  • start separace biologického odpadu v rodinných domech (legislativní povinnost separovat biologický odpad – rok 2015)
  • chránit životní prostředí v obci - podpora ekologických řešení, které jsou ekonomicky výhodné.

 

Co Je to Kompostování?

Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové látky. Zralý kompost je možno použít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní hnojivo.

 

Kompostér

Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost, protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.

 

Suroviny vhodné do kompostu:

Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

 

SUROVINY NEVHODNÉ DO KOMPOSTU:

Plasty, sklo, kovové předměty, kameny, noviny, potištěný papír, pleny, olej a odpady nerostlinného původu.

Ke každému kompostéru bude přiložena zdarma brožura, jak správně kompostovat.

V případě zájmu se můžete přijít podívat na Sběrný dvůr odpadů Mariánské Lázně, U Pily 206/3A, kde bude kompostér po dobu ankety vystaven.

Anketní lístek

Vyplňte nám prosím anketní lístek - Domácí kompostéry zdarma

Děkujeme za vyplnění formuláře, anketu je možné odeslat nejpozději do 15.3.2018

Příloha