Obsah

Svoz bioodpadu

Biodpad

Po městě jsou umístěny kontejnery, které jsou barevně odlišeny, mají hnědou barvu a jsou opatřeny polepy s nápisem „Bioodpad“.  Tyto kontejnery jsou umístěny na stanovištích separovaného odpadu a dalších vytipovaných místech. Seznam míst je k dispozici na MěÚ Mariánské Lázně odbor ŽP a na stránkách města v záložce „Seznamy umístěných nádob