Obsah

Myslivecká Stráž

 1. Uživatel honitby je povinen pro každých započatých 500 ha honitby navrhnout OSSM ustanovení jedné myslivecké stráže. Návrh se předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu honitby.
 2. Nebo do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby.
 3. Ustanovení je na 10 let a opakované ustanovení je možné.

 

Náležitosti návrhu na ustanovení mysliveckou stráží:

 1. je starší 21 let
 2. má bydliště na území ČR
 3. je fyzicky a zdravotně způsobilá k výkonu této funkce – posudek o zdravotní způsobilosti
 4. je bezúhonná – k posouzení bezúhonnosti osoby požádá orgán SSM o vydání opisu z evidence rejstříků trestů (269/1994 Sb.), při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního zákona (140/1961 Sb.)
 5. prokázala znalost práv a povinností myslivecké stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících předpisů - písemný test (nejméně 20 otázek, alespoň 75 % správně, opakovat lze za 1 měsíc)
 6. složila slib myslivecké stráže
 7. má platný lovecký lístek pro občany ČR a platný zbrojní průkaz pro skupinu C a je pojištěna pro výkon práva myslivosti
 8. vyslovila s ustanovením písemný souhlas

 

 

Myslivecká stráž se prokazuje vydaným průkazem, kde je uvedena doba platnosti  a obvod působnosti (honitba) a odznakem. Návrh na ustanovení podává uživatel honitby.

 

Formuláře

 • Návrh na ustanovení myslivecké stráže

Formulář stahujte zde - klikněte