Materiál k jednání zastupitelstva města Mariánské Lázně

Termín jednání: 19. 5. 2020

Ve věci Odbor Předkladatel
1   Program 13.ZM Útvar tajemníka Kalina Martin, RN ZM starosta
2   Organizační opatření 13.ZM Útvar tajemníka Kalina Martin, RN ZM starosta
3   Živý kraj - krajská destinační agentura Odbor rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu Král Zdeněk, RM ZM 1.místostarosta
  Důvodová zpráva
4   Stezka spisovatelů Odbor rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu Král Zdeněk, RM ZM 1.místostarosta
  Důvodová zpráva
5   Chopinův festival Odbor rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu Král Zdeněk, RM ZM 1.místostarosta
  Důvodová zpráva
6   ML vánoční trh 2020 - grantové řízení Odbor rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu Král Zdeněk, RM ZM 1.místostarosta
  Důvodová zpráva
7   Marketingová strategie ML – léto 2020 Odbor rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu Král Zdeněk, RM ZM 1.místostarosta
  Důvodová zpráva
8   UNESCO – aktualizace Lokálního Management Plánu pro město Mariánské Lázně a aktualizace seznamu Místní řídící skupiny na období 2020-2022 Útvar tajemníka Kajlik Vladimír, RM ZM
  Důvodová zpráva
9   Mimořádná odměna členovi zastupitelstva - Site Manager UNESCO Útvar tajemníka Král Zdeněk, RM ZM 1.místostarosta
  Důvodová zpráva
10   Odměny členům Komise zdravého města a MA21 za rok 2019 Vedení města Kalina Martin, RN ZM starosta
  Důvodová zpráva
11   Domov pro seniory - převod DHM majetku Odbor majetku Král Zdeněk, RM ZM 1.místostarosta
  Důvodová zpráva
12   Změna části textu v usn. č. ZM/245/20 ze dne 18. 02 2020 Odbor majetku Král Zdeněk, RM ZM 1.místostarosta
  Důvodová zpráva
13   Prodej podílů na st. p. č. 1142 k. ú. ML pod BD Dřevěná 639, ML Odbor majetku Král Zdeněk, RM ZM 1.místostarosta
  Důvodová zpráva
14   Prodej st.p.č. 451/5 vč. objektu bez č.p./č.e. na parcele stojícím, Husova ul., k.ú. a obec Mariánské Lázně Odbor majetku Král Zdeněk, RM ZM 1.místostarosta
  Důvodová zpráva
15   Nesouhlas se zveřejněním záměru prodat část st.p.č. 246/5 k.ú. Mariánské Lázně Odbor majetku Král Zdeněk, RM ZM 1.místostarosta
  Důvodová zpráva
16   Žádost České obce sokolské - Sokolské kroje Odbor školství Pelc Miloslav, RM ZM 2.místostarosta
  Důvodová zpráva
17   Poskytnutí individuální dotace FC Viktoria Odbor finanční Pelc Miloslav, RM ZM 2.místostarosta
  Důvodová zpráva
18   Závěrečný účet města za rok 2019 Odbor finanční Pelc Miloslav, RM ZM 2.místostarosta
  Důvodová zpráva
19   Zapojení pojistného plnění Odbor finanční Pelc Miloslav, RM ZM 2.místostarosta
  Důvodová zpráva
20   Navýšení finančních prostředků pro Městskou policii Odbor finanční Pelc Miloslav, RM ZM 2.místostarosta
  Důvodová zpráva
21   Opravy místních komunikací, dopr. značení, opravy chodníků, mostků a lávek Odbor finanční Pelc Miloslav, RM ZM 2.místostarosta
  Důvodová zpráva
22   Rozpočtové opatření - svoz tříděného odpadu, sběrný dvůr odpadů, mandátní činnost Odbor finanční Pelc Miloslav, RM ZM 2.místostarosta
  Důvodová zpráva
23   Prodejní stánky - rozpočtové opatření Odbor investic a dotací Kalina Martin, RN ZM starosta
  Důvodová zpráva
24   Koupě akcií společnosti PARKING CENTRUM, a. s. od minoritního akcionáře Útvar tajemníka Král Zdeněk, RM ZM 1.místostarosta
  Důvodová zpráva
25   Rekonstrukce ulice Tomáškova Odbor investic a dotací Kalina Martin, RN ZM starosta
  Důvodová zpráva
26   Informace k Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020, poskytnutí povinného finančního příspěvku z rozpočtu města na obnovu kulturních památek, rozpočtové opatření. Odbor investic a dotací Řezník Petr, IaD
  Důvodová zpráva
27   OZV 1/2020 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně Útvar tajemníka Kalina Martin, RN ZM starosta
  Důvodová zpráva
28   Změna stanov společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Útvar tajemníka Kalina Martin, RN ZM starosta
  Důvodová zpráva
29   Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně Útvar tajemníka Pelc Miloslav, RM ZM 2.místostarosta
  Důvodová zpráva