Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Program jednání 17.05.2022

 1. Program 27. ZM
 2. Organizační opatření 27. ZM
 3. Závěrečný účet města za rok 2021
 4. Zapojení neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu
 5. Navýšení provozního příspěvku pro Domov pro seniory a DPS
 6. Vybudování zahrádkářské kolonie - Rybízovna 2
 7. Rozšíření parkovacích stání v ul. Tyršova PD
 8. Žádost o finanční spoluúčast na záchranu nástropních maleb a štukové výzdoby velkého sálu hotelu Lesní mlýn
 9. Domov pro seniory - převod DHM majetku
 10. Prodej p. p. č. 155/7 k. ú. Chotěnov u Mar. Lázní
 11. Prodej p. p. č. 204/8 k. ú. Úšovice, ul. Plzeňská
 12. Prodej parcel v k. ú. Chotěnov u Mar. Lázně, Vysoká Pec-Samota
 13. Informativní zpráva z pracovní cesty GSTE - jednání MSG34 + SMG25
 14. Udělení Čestného občanství V.P.
 15. Diskuze, různé

Stránka