Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Program jednání 21.06.2022

 1. Program 28. ZM
 2. Organizační opatření 28.ZM
 3. Fond kultury 2.kolo
 4. Obecně závazná vyhláška o Fondu z pobytu
 5. Dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO
 6. Navýšení provozního příspěvku pro Správu městských sportovišť
 7. Realizace projektů v rámci participativního rozpočtu
 8. Pumptrack - dráha pro všechny
 9. Schválení dotací z Fondu sportu
 10. Individuální dotace pro TCF SCHICHT z.s.
 11. Rekonstrukce výměníkové stanice Třešňovka
 12. Projektová dokumentace k vybudování venkovní učebny a galerie v ZUŠ F. Chopina ML
 13. Podání žádosti o dotaci do IROP 2021-2027 – učebny ZŠ Jih a Úšovice
 14. Multifunkční učebna ZŠ Vítězství PD
 15. Dům Chopin - rekonstrukce objektu - vybavení
 16. Rozpočtové opatření - veřejná zeleň + pasport - údržba
 17. Odkoupení hudebního pavilonu u Lesního pramene
 18. Směna parcel v ul. U Tvrze 
 19. Zveřejnění záměru prodeje p.p.č.57/2 k. ú. Úšovice (lokalita "Dobrovského")
 20. Zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 1250 k. ú. Úšovice ul. Za Školou
 21. Zveřejnéní záměru prodeje parcel v k. ú. Chotěnov u Mar. Lázní (Skláře)
 22. Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje části p.p.č.703/4 k. ú. Úšovice ul. Zeyerova
 23. Podmínky Správy Železnic k bezúplatnému převodu pozemků - křižovatka Na Voře
 24. Vzdání se předkupního práva - chata v zahr.osadě "Hamrnická I"
 25. Informativní zpráva - převod BJ, ul. Kubelíkova č.p. 804,805
 26. Příkazní smlouva město Mariánské Lázně a MDML s.r.o. 

Stránka