Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Program jednání 14.12.2021

 1. Program 23.ZM
 2. Organizační opatření 23.ZM
 3. Termíny ZM na rok 2022
 4. Volba přísedících pro Okresní soud v Chebu
 5. Úprava rozpočtu města na rok 2021
 6. Rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2022
 7. Rozpočtové opatření - úklid a údržba komunikací
 8. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města 2022 - Knižní lázně
 9. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města 2022 - Mariánský fest
 10. Mariánskolázeňský vánoční trh 2021 - změna
 11. Zveřejnění záměru prodeje p.č. 687/20 k.ú.Úšovice ul. Anglická
 12. Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje části p.č.142/140 k.ú. ML
 13. Zveřejnění záměru prodeje p.č. 249 k.ú.Úšovice -VORA Bč1
 14. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s obcí Drmoul
 15. Zveřejnění záměru bezúplatného převodu parcel v rámci dokončených staveb - obchvat a Billa
 16. Zveřejnění záměru prodeje podílů na st. p. č. 1135 k. ú. Mariánské Lázně - ul. Bezejmenná BD čp. 634
 17. ZŠ JIH - převod DHM majetku
 18. Krajská správa a údržba silnic KK- návrh smlouvy „Smlouva o uzavření  budoucí smlouvy darovací “
 19. Záměr prodeje inženýrských sítí společnosti Chevak
 20. Souhrnná zpráva k činnosti MSG a SMG GSTE za rok 2021
 21. České dědictví Unesco - přihláška
 22. Diskuze, různé

Stránka