Obsah

Kontrolní výbor

Organizační zařazení

Město Mariánské Lázně > Zastupitelstvo

Hlavní adresa

Ruská 155 / 3
353 01 Mariánské Lázně


Kontroluje: Plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.