Obsah

Kontrolní výbor

Organizační zařazení

Město Mariánské Lázně > Zastupitelstvo


Kontroluje: Plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

>> Členové zatím nebyli zvoleni <<