Obsah

Finanční výbor

Organizační zařazení

Město Mariánské Lázně > Zastupitelstvo

Hlavní adresa

Ruská 155 / 3
353 01 Mariánské Lázně


Kontroluje: Hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.