Obsah

Finanční výbor

Organizační zařazení

Město Mariánské Lázně > Zastupitelstvo


Kontroluje: Hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

>> Členové zatím nebyli zvoleni <<