Obsah

Komise sociálně-právní ochrany dětí

Starosta Města Mariánské Lázně na základě ustanovení § 38 odst. 1 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 106 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů jmenoval s účinností od 1.1.2019  do zvláštního orgánu Města Mariánské Lázně členy:

Předseda komise:

  • Mgr. Josef Janoch, MěÚ Mariánské Lázně, vedoucí oddělení legislativy a kontroly

Zástupce předsedy komise:

  • Mgr. Roman Nováček, MěÚ Mariánské Lázně, vedoucí odboru sociálních věcí

Tajemník komise:

  • Mgr. Pavla Lazurová, MěÚ Mariánské Lázně, referentka odboru sociálních věcí

Členové komise: 

  • Jiří Ďurčo, vedoucí MP Mariánské Lázně
  • PaeDr. Alena Hálová, ředitelka základní školy Mariánské Lázně
  • Vladimíra Weinlichová, DiS., Služby pro rodinu, z.ú.
  • MUDr. Jana Vydrová, dětská lékařka, Mariánské Lázně
  • Ing. Bc. Michael Kaplan, vedoucí Obvodního oddělení PČR Mariánské Lázně