Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro rodiče

Zápisy dětí do mateřských a základních škol

Od 1.1.2017 došlo ke změnám školského zákona.

Jedna z nich je, že před nástupem dítěte do 1. třídy základní školy je poslední rok docházka do mateřské školy pro dítě také povinná, viz školský zákon č. 561/2004 Sb., §34, odst. 1.

Další změna je v termínech pro zápisy dětí do mateřských a základních škol:

  • zápisy dětí do základních škol budou probíhat během měsíce dubna,
  • zápisy dětí do mateřských škol budou probíhat během měsíce května.

Konkrétní dny, kdy zápisy budou probíhat, budou s dostatečným předstihem zveřejněny v mateřských a základních školách, na plakátovacích plochách ve městě a na webových stránkách všech zúčastněných organizací.

Rodiče nebo zákonní zástupci přivedou děti k zápisu do „spádové školy“ (dle svého trvalého bydliště) a přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. O případné změně školy rozhodne na žádost rodiče příslušný ředitel školy.
Veškeré informace k Zápisům jsou zveřejňovány na plakátovacích plochách, ve školách, na internetových stránkách města, zpravidla 3 týdny před určenými termíny.
Přihlášení dětí k zájmovému vzdělávání mají rodiče možnost v Základní umělecké škole F. Chopina a Městském domě dětí a mládeže.

Manuál k provozu škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Provoz škol a školských zařízeních 2020/2010 (pdf, 970kB)

 

Zápisové lístky pro studium na střední škole

  • vydávají základní školy pro své žáky v posledním, tzn. 9. ročníku,
  • ostatní žadatelé mohou zápisový lístek získat na Krajském úřadě podle svého trvalého   bydliště.