Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Činnost rady

Rada města je výkonným orgánem především v oblasti samostatné působnosti, například:
  • schvaluje smlouvy o dílo s dodavateli
  • schvaluje věcná břemena
  • rozhoduje o nájmech nebytových prostor v majetku města
  • schvaluje úpravy rozpočtu
  • vydává nařízení města
  • rozhoduje o rozdělení kompetencí v městském úřadu

Rada města se schází pravidelně každé úterý, pokud na tento den nepřipadá jednání zastupitelstva. Jednání jsou neveřejná. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů.