Obsah

Znak města

Znak vznikl v souvislosti s povýšením Mariánských Lázní na město dne 1. června 1866. Jeho podobu můžeme spatřit nad vchodem na radnici. 

Co je na městském znaku?

Dělený, nahoře polcený štít. V pravém zlatém poli vyrůstající Panna Marie ve svrchním modrém a spodním červeném šatě a stříbrné roušce, držící v náručí Ježíška, oba se svatozáří. V levém modrém poli vyniká stříbrná kupole s šesti černými obloukovými okny a červenou střechou zakončenou zlatou makovicí s patriarším křížem. V dolním stříbrném poli na zeleném trávníku mezi dvěma jedlemi přirozené barvy kašna z bílého kamene na dvou stupních, kolem níž je obtočen zelený had, který srká vodu, přetékající po jejích stranách.

Znak města VAZnak města VB

Znak s obrubou slouží pouze k prezentaci vedení města, administrativě úřadu města a jeho organizací

Použití znaku

V případě, že budete chtít použít znak města, musíte se obrátit s písemnou žádostí na odbor lázeňství a cestovního ruchu. Použití znaku města podléhá schválení radou města.

Dokumenty