Obsah

Grafický manuál

Město Mariánské Lázně zadalo zpracování „Grafického manuálu jednotného vizuálního stylu města“ jako základní normy pro užití loga, znaku a jednotného layoutu marketingových prostředků. Materiál řeší redesign loga, upravuje  znak města, upřesňuje jejich barevnost, typografii a jednotný vzhled pro používané reklamní a propagační prostředky.

Manuál jednotného vizuálního stylu je směrnice, která definuje základní parametry pro používání jednotlivých prvků vizuálního stylu města a je tak základním stavebním kamenem pro jeho prezentaci. Jedná se o soubor pravidel pro vnější komunikaci města a jeho používání je závazné. Striktně určuje, za jakých podmínek, kdy a jak se značka (logo, znak) může použít, a tím chrání jednotný vizuální koncept města Mariánské Lázně.

Užití manuálu všemi složkami města přispěje k jasné identifikaci a jednotné prezentaci Mariánských Lázní.

Pro další informace se obraťte na odbor lázeňství a cestovního ruchu.

Redesign loga vychází z návrhu loga ing. Pavla Graci.
Usnesením rady města č. RM/504/09 vešel grafický manuál v platnost.

Dokumenty