Obsah

Kontakt

Ing. arch. Vojtěch Franta
2. místostarosta - politik odpovědný za Zdravé město a MA21

Mgr. Alena Dodoková
koordinátorka MA21 a Zdravého města

 

Aktivity místní Agendy 21 jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie.

Příprava Strategického plánu a navazujících akčních plánů je spolufinancována z prostředků Evropské unie