Obsah

Komise kultury

Navazuje na Fond kultury

Členové

Termín jednání

Termín jednání Místo jednání
04.06.2018 ve 14 hodin Malá zasedací místnost městského úřadu.

Jednání komisí jsou veřejná

V souladu s usnesením rady města č. RM/615/14 jsou jednání komisí veřejná. Pokud máte pocit, že můžete svým názorem přispět do diskuze, navrhnout konstruktivní řešení, či městu a radě pomoci, jste na komisi vítáni.

Poskytování dotací

Pravidla pro poskytování dotací - klikněte zde

Zápisy z jednání

Zápisy z jednání komise - zde klikněte

Kontakt

Jaroslava Nováková
Referentka lázeňství a CR
Tel.:   +420 354 922 153
E-mail: jaroslava.novakova@marianskelazne.cz