Obsah

Pozemky - lokality ve vlastnictví města Mariánské Lázně určené, dle platného územního plánu města, k zastavění.

Úšovice - Tepelská

Nabídka č.: 1
Číslo parcely: 429/4
Výměra: 3 887 m2
Druh pozemku: ostatní plocha
Umístění: ulice Tepelská, u konečné trolejbusu č. 3 a 7
Přístup: po zpevněné komunikaci
Současné využití: plocha pro hostování cirkusů
Územní plán: Smíšené městské území SM
určeno pro maloobchod s možností využití i pro tržiště, služby, veřejné stravování a ubytování, kulturu a bydlení, stavby bytových domů, stavby pro administrativu, zdravotnictví a sociální péči, dále stavby pro sport, zařízení drobné výroby a služeb, které nenarušují požadavky na bydlení nad přípustnou míru.
Fotografie:

Úšovice - Tepelská